-1

БАЙГАЛИА_ХАМГААЛЪЯ

2024-05-01 00:00:00    |   87

ДЭЛХИЙД 50-ХАН ШИРХЭГ БУЮУ УЛААН НОМНЫ УСТАЖ АЛГА БОЛЖ БАЙГАА "НЭН ХОВОР" АНГИЛАЛД ОРСОН МАЗААЛАЙ

Усгүй, хуурай, халуун, амьдрах орчин хүнд элсэн цөл болох Монголын говьд тэсэж үлдсэн маш цөөхөн Мазаалай баавгайг дэлхийн нийт гайхан биширч байна.

. . .