Эвлэрүүлэн зуучлагчаар томилох тухайСАЙТРУУ БУЦАХ

Хэвлэх заавал: CTRL+P гарын хослол даран хэвлэнэ.